Om Matkalkyl.se

Sidan drivs som ett hobbyprojekt.

Sajten är ideell verksamhet och fri från kommersiella intressen. Ingen reklam och inga avgifter.

Kontakt

Nä... Sajten utvecklas inte mer, och den är vad den är.

Fråga

"Varför finns inte 'hallonsmör' med i livsmedelsdatabasen?" Jag har inte skapat livsmedelsdatabasen, och ansvarar ej för den. SLV är ansvarig. Databasen och kontaktinfo finns här på deras sida: tryck här. All data om vitaminer och mineraler i svenska produkter kommer alltså från Livsmedelsverket.

Livsmedelsverkets databas

Vissa funktioner på sajten använder livsmedelsverkets databas, version 2015-01-19.

Användarvillkor

Ingen garanti

Du erbjuds INGEN GARANTI, av något slag, med respekt till tjänsterna på Matkalkyl.se och din användning av dem. Till exempel (men utan begränsning till den avsedda vidden av föregående ställningstagande): medan resonabel insats har genomförts för att erbjuda den här tjänsten för användning av dig, så ger upphovsmannen och adminstratören av tjänsterna inga garantier gällande kompletthet, tillförlitlighet, eller fortsatt tillgänglighet gällande data eller funktionalitet. Du accepterar den här webb-tjänsten på en ”som den är”-grund och godtar att använda den helt och hållet på din egen risk.

Rådgör med din läkare

Ingen person som kan associeras med Matkalkyl.se, eller som presenteras genom den här sajten, ersätter legitimerad läkarhjälp. Ingen information som återges på den här sidan motsvarar legitim läkarhjälp. Kontakta alltid din legitimerade läkare innan du, på något sätt, använder några av tjänsterna på Matkalkyl.se, och innan du använder data från Matkalkyl.se för att fatta beslut gällande din praktiska handlingar.

Integritet

Lösenord lagras krypterade i databasen.

Uppgifter du anger lagras i databasen på matkalkyl.se och lämnas inte ut till tredjepart.

Kontonamn, personliga inställningar, och indata visas inte för andra på sajten.

Livsmedelsnamn som du skriver in under "Livsmedel" kan bli sökbara för andra medlemmar som vill lägga till samma livsmedel.

Diagram

Alla diagram på sajten genereras av Googles JavaScript för diagram (google charts). Googles JavaScript-kod körs på din dator (i din webläsare), och din dator anvädner data från matkalkyl för att tala om för Googles JavaScript-kod hur den ska rita diagram.

Konto

Om du är inaktiv en längre period raderas ditt konto. Ett konto är garanterat att finnas kvar under en månad efter klockslaget vid senaste aktivitet. Högsta perioden som ett konto hålls kvar i systemet är 3 år efter klockslaget vid senaste aktivitet.

Cookie

Enligt lag (25 juli 2003, lagen om elektronisk kommunikation) ska alla besökare informeras om cookies [sedan kom det en ny lag]. Varför cookies heter just cookies är märkligt, men det har med datorer och Internet att göra. När du besöker vår sajt skickas ett (eller flera) ID-nummer till din webläsare, som är speciellt för just dig. Din webläsare kommer ihåg ID-numret, och använder det för att tala om för matkalkyl.se att du är inloggad på sajten. ID-nummret lagras på din dators hårddisk som en text-fil, men blir obrukbart när du loggar ut.

Enligt lag ska alla besökare få reda på om hur man kan undvika cookies. Cookies kan undvikas genom att du justerar motsvarande inställningar i din webläsare. Kontakta tillverkarna av din webbläsare för information om det.

Varför ska man bry sig om cookies och varför vill man stänga av dem?

Det finns ingen större anledning att verken bry sig om, eller stänga av cookies om man är en vanlig surfare. Merparten av alla stora sajter använder sig av cookies.

Forum | Om sajten | Användarvillkor | Cookies | Powered by: ManuFrog
ct - a - hp - amsl - amsqc
o_o