BMI-räknare

Här är den mest enkla, tydliga, och effektiva BMI-kalkylatorn på internet.

Längd cm
Vikt kg
}
BMI

Värden

Klass BMI
Kraftig undervikt mindre än 16.5
Undervikt från 16.5 till 18.4
Normal från 18.5 till 24.9
Övervikt från 25 till 30
Övervikt klass I från 30.1 till 34.9
Övervikt klass II från 35 till 40
Övervikt klass III över 40
Källa: wikipedia

BMI-formel

BMI = Vikt / ( Längd x Längd )

Vikt är i kilo, och längd i meter.

Begränsningar med BMI

BMI är inte ett tillförligtligt mått på kroppsfett. Kroppens vikt utgörs även av benstomme och muskler som kan variera stort i tjocklek och storlek mellan individer. En person kan alltså ha ett högt BMI, men ändå lite kroppsfett, då vikten kommer från benstomme och muskler. BMI är inget precisionsverktyg för att uppskatta kroppsfett, utan ger bara en indikation på undervikt, standardvikt, eller övervikt. BMI säger ingenting om en hälsa. Högre eller lägre BMI än medelvärdet betyder inte automatiskt att personen i fråga mår på ett visst sätt - utan det är fler andra faktorer som avgör hälsa.

Läs mer på svenska wikipedia om hur BMI bör användas.

Intressant läsning: An alternative to body mass index for standardizing body weight for stature .

Forum | Om sajten | Användarvillkor | Cookies | Powered by: ManuFrog
ct - a - hp - amsl - amsqc
o_o