PAL-räknare

PAL står för Physical Activity Level (fysisk aktivitetsnivå) och är ett (indirekt) värde för hur mycket energi du förbrukar på en dag. PAL-värdet kan sedan multipiceras med ditt BMR (Basal Metabolic Rate) för att avgöra hur mycket energi du gör av med på en dag. BMR kan räknas ut här.

För att räkna ut PAL används MET-värden (Metabolic Energy Turnover). MET är ett värde för hur mycket energi kroppen förbrukar under en särskild aktivitet. MET-värdena kommer från vetenskapliga undersökningar och specifika aktiviteter har studerats för att få fram MET-värdena. De specifika aktiviteterna hittar du i listan nedanför där du väljer PAL-faktor.

PAL räknas ut automatiskt här, men det går till såhär: Du anger MET-värden för dagens alla aktiviteter så du täcker 24 timmar. Sedan multipliceras varje MET-värde med det antal timmar som aktiviteten genomförs under. Sedan adderas resultaten av alla MET-värden som adderades med respektive mängd timmar. Sedan delas totalt antal MET med totalt antal timmar (som ska vara totalt 24 = 1 dygn), och du får PAL.

Metoden att räkna ut energibehov efter PAL ger en vägledande uppskattning av kcal-behovet när du sedan multiplicerar PAL-värdet med BMR (läs ovan), och inte ett exakt värden för kcal-behovet.

Alla MET-värden är tagna från boken Näringslära för Högskolan, 1999, s.176.

Börja räkna

Forum | Om sajten | Användarvillkor | Cookies | Powered by: ManuFrog
ct - a - hp - amsl - amsqc
o_o