Hitta livsmedel

Näringsvärden för gravlaxsås (per 100 gram)

Innehåller 555 kcal = supermycket, nästan proppfullt

Mikro-nutrienterMakro-nutrienter & annat

Totalt 3 näringsämnen av 19 i gravlaxsås uppnår minst en tiondel av rekommenderat dagligt intag (RDI), vilket indikerar en väldigt låg näringstäthet, och produkten visar sig även vara ganska näringsfattig när alla ämnen räknas samman.

I förhållande till RDI är produkten rikast på Vitamin E som uppgår till ca 67 % av RDI.

Tänk på att ev. nyttigheter som antioxidanter och enzymer inte är medräknade.

Protein1.6g
Kolhydrater13.1gVatten28g
Fett56gAska1.3g
Näringstäthet och rikhetLägre = bättre
Placering i rangordning av mest näringstäta (lista) 1364 / 2048
Placering i rangordning av mest näringsrika (lista) 1042 / 2048
Omega-fettsyror -||-
Omega-6 till omega-3 kvot 7 : 1
Placering i rangordning av mest omega-3 (lista) 38 / 1273
Placering i rangordning av mest omega-6 (lista) 16 / 1666
Fettprofil

Vitaminer i gravlaxsås

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
beta-Karoten420µg
Folat0µg2000.0 %
Niacinekvivalenter0.4mg
Retinol0µg
(Retinolekvivalenter) Vitamin A 35µg8004.4 %
(Tiamin) Vitamin B1 0.01mg1.10.9 %
(Riboflavin) Vitamin B2 0.02mg1.41.4 %
(Niacin) Vitamin B3 0.1mg160.6 %
Vitamin B60.02mg1.41.4 %
Vitamin B120µg2.50.0 %
Vitamin C10mg8012.5 %
Vitamin D0µg50.0 %
Vitamin E8mg1266.7 %
Vitamin K-µg75

Mineralämnen

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
Fosfor44mg7006.3 %
Jod-µg150
Järn1.9mg1413.6 %
Kalcium58mg8007.3 %
Kalium79mg20004.0 %
Magnesium32mg3758.5 %
Natrium275mg
Selen0µg550.0 %
Zink0.1mg101.0 %

Fett

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
Summa mättade fettsyror8.2g
Fettsyra 4:0-10:00g
Fettsyra 12:00g
Fettsyra 14:00g
Fettsyra 16:05.8g
Fettsyra 18:01.9g
Fettsyra 20:00.2g
Summa enkelomättade fettsyror13.4g
Fettsyra 16:10g
Fettsyra 18:113.2g
Summa fleromättade fettsyror32g
Summa n-6 fettsyror-g
Fettsyra 18:228g
Fettsyra 20:40g
Summa n-3 fettsyror-g
Fettsyra 18:34g
Summa långa n-3 fettsyror-g
(Fettsyra 20:5) EPA 0g
(Fettsyra 22:5) DPA 0g
(Fettsyra 22:6) DHA 0g
Summa transfettsyror-g

Omega-3 och omega-6

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
Omega-34g
Omega-3 'fiskfettsyror', 'långa omega-3'0g
Omega-628g

Beräkningsmetoden för omega-fettsyrorna är tagen från SLV, som, angående omega-3, påpekar att "detta inte är 100 % korrekt eftersom en liten andel omega-6 också räknas in. Men det är en mycket bra skattning."

Omega-3 beräknas genom att addera C18:3+ C20:5+ C22:5+ C22:6. Långa omega-3 genom C20:5+ C22:5+ C22:6. Omega-6 genom C18:2+ C20:4. Fettsyrorna C18:2 och C20:4 kallas för övrigt Linolsyra respektive Arakidonsyra.

Kolesterol

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
Kolesterol0mg

Kolhydrater

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
Monosackarider0.8g
Disackarider9.5g
Sackaros9.5g

Makrokomponenter

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
Alkohol0g
Aska1.3g
(skal etc.) Avfall 0%
Energi555kcal
Protein1.6g
Kolhydrater13.1g
Fett56g
Fibrer0g
Fullkorn totalt0g
Salt0.7g
Vatten28g

Information om datan

Källa

Alla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19. Databasen finns tillgänglig på Livsmedelsverkets hemsida. Värdena för RDI som anges här kommer från Svenska Livsmedelsverket [2].

Datan från livsmedelsverket har bearbetats på olika sätt för dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen och livsmedel. Slutsatserna visas i form av diagram och text-beskrivningar. Slutsatserna har Matkalkyl dragit baserat på livsmedelsverkets data, men representerar inte nödvändigtvis Livsmedelsverkets ståndpunkt. Information om näringstäthet och näringsrikhet är exempel på slutsatser som Matkalkyl har genererat, liksom bedömningen om huruvida en produkt innehåller mycket eller lite kalorier.

Matkalkyl har inte förändrat Livsmedelsverkets ursprungliga data. Tabelldata för livsmedlet i fråga avses vara återgivet i exakthet under rubrikerna: Vitaminer [produktnamn], Mineralämnen, Fett, Kolesterol, Kolhydrater, Makrokomponenter.

Gällande omega 6 och 3 kvoten

Svenska livsmedelsverket [3] hänvisar till nordiska näringsrekommendationerna och påvisar att "kvoten mellan omega-6 och omega-3-fettsyror [bör] ligga mellan 3:1 och 9:1, men det vetenskapliga underlaget för att fastställa en exakt kvot är förhållandevis svagt."

Hur du ska tolka värdena

Näringsdatan ska tolkas med aktsamhet. Svenska Livsmedelsverket [4] påpekar:

Eftersom näringsinnehållet i enskilda livsmedelsprover kan skilja sig markant, bör enstaka näringsvärden i livsmedelstabeller endast tolkas som ett på olika grunder bedömt medelvärde.

Näringsvärdena för ett livsmedel svarar inte exakt för alla upplagor och varianter av livsmedlet.

Om tecknet "-" finns angivet i tabellen, då betyder det att näringsvärdet i fråga inte har analyserats av Livsmedelsverket för den givna produkten.

Konsultera din legitimerade läkare om du avser att göra praktisk användning av informationen på den här sidan.

Om RDI-värdena

Livsmedelsverket [5] har angivit för olika kön och åldersgrupper, men de RDI-värden som används här är inte specifika och avser vuxna personer generellt - både män och kvinnor. De RDI-värden som används här är de värden som Livsmedelsverket har tagit fram för märkningsändamål i Sverige [2], som exempelvis för märkning av näringsinnehåll i kosttillskott.

RDI för D-vitamin har hämtats indirekt från Livsmedelsverket genom Wikipedia [6] och gruppen män / kvinnor 10-60 har valts.

Länkar

1. SLV: Näringssök

2. SLVFS 1993:21 - PDF

3. SLV: Fakta om fett

4. SLV: Näringsämnen och värden

5. Wikipedia om specifika RDI-värden

6. Wikipedia->SLV: RID

Forum | Om sajten | Användarvillkor | Cookies | Powered by: ManuFrog
ct - a - hp - amsl - amsqc