Hitta livsmedel
Den här produkten har utgått ur Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas (den har troligtvis ersatts av en liknande produkt med ett mer specifikt produktnamn). Den här produkten finns alltså inte med i Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas version 2015-01-19, utan tillhör en äldre version av databasen.

Näringsvärden för renlever (per 100 gram)

Innehåller 129 kcal = ganska lite kalorier

Mikro-nutrienterMakro-nutrienter & annat

Totalt 13 näringsämnen av 19 i renlever uppnår minst en tiondel av rekommenderat dagligt intag (RDI), vilket indikerar en ganska hög näringstäthet, och produkten visar sig även vara mycket näringsrik när alla ämnen räknas samman.

I förhållande till RDI är produkten rikast på (Retinolekvivalenter) Vitamin A som uppgår till ca 4,563 % av RDI.

Tänk på att ev. nyttigheter som antioxidanter och enzymer inte är medräknade.

Protein22g
Kolhydrater1.8gVatten71g
Fett3.7gAska1.5g
Omega-fettsyror -||-
Omega-6 till omega-3 kvot 1 : 1
Fettprofil

Vitaminer i renlever

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
beta-Karoten0µg
Folat2000µg2001,000.0 %
Niacinekvivalenter22.6mg
Retinol36500µg
(Retinolekvivalenter) Vitamin A 36500µg8004,562.5 %
(Tiamin) Vitamin B1 0.56mg1.150.9 %
(Riboflavin) Vitamin B2 4.2mg1.4300.0 %
(Niacin) Vitamin B3 18.6mg16116.3 %
Vitamin B60.42mg1.430.0 %
Vitamin B1284µg2.53,360.0 %
Vitamin C33mg8041.3 %
Vitamin D0.13µg52.6 %
Vitamin E0.8mg126.7 %
Vitamin K-µg75

Mineralämnen

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
Fosfor435mg70062.1 %
Jod-µg150
Järn8.8mg1462.9 %
Kalcium20mg8002.5 %
Kalium290mg200014.5 %
Magnesium20mg3755.3 %
Natrium76mg
Selen50µg5590.9 %
Zink3.4mg1034.0 %

Fett

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
Summa mättade fettsyror1.3g
Fettsyra 4:0-10:00g
Fettsyra 12:00g
Fettsyra 14:00g
Fettsyra 16:00.5g
Fettsyra 18:00.7g
Fettsyra 20:00g
Summa enkelomättade fettsyror0.7g
Fettsyra 16:10g
Fettsyra 18:10.7g
Summa fleromättade fettsyror0.7g
Summa n-6 fettsyror-g
Fettsyra 18:20.2g
Fettsyra 20:40.1g
Summa n-3 fettsyror-g
Fettsyra 18:30.1g
Summa långa n-3 fettsyror-g
(Fettsyra 20:5) EPA 0.1g
(Fettsyra 22:5) DPA 0.1g
(Fettsyra 22:6) DHA 0g
Summa transfettsyror-g

Omega-3 och omega-6

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
Omega-30.3g
Omega-3 'fiskfettsyror', 'långa omega-3'0.2g
Omega-60.3g

Beräkningsmetoden för omega-fettsyrorna är tagen från SLV, som, angående omega-3, påpekar att "detta inte är 100 % korrekt eftersom en liten andel omega-6 också räknas in. Men det är en mycket bra skattning."

Omega-3 beräknas genom att addera C18:3+ C20:5+ C22:5+ C22:6. Långa omega-3 genom C20:5+ C22:5+ C22:6. Omega-6 genom C18:2+ C20:4. Fettsyrorna C18:2 och C20:4 kallas för övrigt Linolsyra respektive Arakidonsyra.

Kolesterol

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
Kolesterol300mg

Kolhydrater

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
Monosackarider0g
Disackarider0g
Sackaros0g

Makrokomponenter

ÄmneMängd per 100gEnhetRDIInnehåller % av RDI
Alkohol0g
Aska1.5g
(skal etc.) Avfall 6%
Energi129kcal
Protein22g
Kolhydrater1.8g
Fett3.7g
Fibrer0g
Fullkorn totalt0g
Salt0.2g
Vatten71g

Information om datan

Källa

Alla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19. Databasen finns tillgänglig på Livsmedelsverkets hemsida. Värdena för RDI som anges här kommer från Svenska Livsmedelsverket [2].

Datan från livsmedelsverket har bearbetats på olika sätt för dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen och livsmedel. Slutsatserna visas i form av diagram och text-beskrivningar. Slutsatserna har Matkalkyl dragit baserat på livsmedelsverkets data, men representerar inte nödvändigtvis Livsmedelsverkets ståndpunkt. Information om näringstäthet och näringsrikhet är exempel på slutsatser som Matkalkyl har genererat, liksom bedömningen om huruvida en produkt innehåller mycket eller lite kalorier.

Matkalkyl har inte förändrat Livsmedelsverkets ursprungliga data. Tabelldata för livsmedlet i fråga avses vara återgivet i exakthet under rubrikerna: Vitaminer [produktnamn], Mineralämnen, Fett, Kolesterol, Kolhydrater, Makrokomponenter.

Gällande omega 6 och 3 kvoten

Svenska livsmedelsverket [3] hänvisar till nordiska näringsrekommendationerna och påvisar att "kvoten mellan omega-6 och omega-3-fettsyror [bör] ligga mellan 3:1 och 9:1, men det vetenskapliga underlaget för att fastställa en exakt kvot är förhållandevis svagt."

Hur du ska tolka värdena

Näringsdatan ska tolkas med aktsamhet. Svenska Livsmedelsverket [4] påpekar:

Eftersom näringsinnehållet i enskilda livsmedelsprover kan skilja sig markant, bör enstaka näringsvärden i livsmedelstabeller endast tolkas som ett på olika grunder bedömt medelvärde.

Näringsvärdena för ett livsmedel svarar inte exakt för alla upplagor och varianter av livsmedlet.

Om tecknet "-" finns angivet i tabellen, då betyder det att näringsvärdet i fråga inte har analyserats av Livsmedelsverket för den givna produkten.

Konsultera din legitimerade läkare om du avser att göra praktisk användning av informationen på den här sidan.

Om RDI-värdena

Livsmedelsverket [5] har angivit för olika kön och åldersgrupper, men de RDI-värden som används här är inte specifika och avser vuxna personer generellt - både män och kvinnor. De RDI-värden som används här är de värden som Livsmedelsverket har tagit fram för märkningsändamål i Sverige [2], som exempelvis för märkning av näringsinnehåll i kosttillskott.

RDI för D-vitamin har hämtats indirekt från Livsmedelsverket genom Wikipedia [6] och gruppen män / kvinnor 10-60 har valts.

Länkar

1. SLV: Näringssök

2. SLVFS 1993:21 - PDF

3. SLV: Fakta om fett

4. SLV: Näringsämnen och värden

5. Wikipedia om specifika RDI-värden

6. Wikipedia->SLV: RID

Forum | Om sajten | Användarvillkor | Cookies | Powered by: ManuFrog
ct - a - hp - amsl - amsqc